Evropská společnost

Evropská společnost představuje právní formu obchodní společnosti založenou na právu Evropského společenství (EU). Zjednodušeně ji lze popsat jako akciovou společnost s evropskými prvky. Označuje se zkratkou SE, která pochází z latinského Societas Europaea.

První evropské společnosti s cílem usnadnit volný pohyb kapitálu a sjednotit právní formy obchodních společností v EU začaly vznikat v roce 2006. Brzy si získaly značnou oblibu a prestiž, a to zejména díky možnosti přesouvat sídlo v rámci celé EU, aniž by bylo nutné existující společnost likvidovat a zakládat novou.

 

Největší výhody evropské společnosti:

 • Přemístění sídla v rámci EU bez likvidace společnosti - Tato možnost hraje klíčovou roli při daňové optimalizaci. Jednoduchý způsob přesunu sídla totiž umožňuje vybrat si vždy zemi, ve které jsou aktuálně nejvýhodnější podmínky pro podnikání.
 • Anonymita vlastnické struktury – Evropské společnosti se řídí vždy právem země, ve které mají sídlo. Společnostem sídlícím v ČR to díky tomu umožňuje vydávat akcie na majitele, nikoliv pouze na jméno, čímž mohou zajistit svým vlastníkům plnou anonymitu.
 • Minimální požadavky na personální obsazení – Bez ohledu na počet akcionářů k plnému obsazení orgánů SE stačí pouze jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady. Pro srovnání k založení tuzemské akciové společnosti je potřeba minimálně šesti osob.
 • Využití smluv o ochraně investic – Evropská společnost se může opřít o smlouvy o ochraně investic uzavřené Českou republikou, což jí v případě jednání se státem dává výhodu oproti běžným akciovým společnostem.
 •  Jednoduchý systém řízení – Jedná se o systém správy a řízení obdobný jako u našich akciových společností, takže není třeba se obávat žádných nezvyklých postupů.

 

Zatímco následný provoz SE je vcelku jednoduchý a v mnoha ohledech skutečně výhodný, její založení představuje poměrně náročný administrativní proces, který se řídí striktními pravidly Nařízení a Směrnice EU o Evropských společnostech. Konkrétní podmínky pak dále upravuje také zákon č. 627/2004 Sb.

Náročné formality lze obejít zakoupením již existující tzv. ready made evropské společnosti, kde k převodu akcií stačí pouhé jejich předání.

 

5 možných způsobů založení SE

 1. Přeshraniční fúze – Jedná se o rozšířenou variantu, při které fúzují dvě nebo více akciových společností podléhajících právním předpisům různých zemí EU. Nově vzniklý podnikatelský subjekt pak může mít klidně sídlo na území úplně jiného členského státu.
   
 2. Vytvoření holdingové společnosti – Zakládajícími subjekty holdingové SE mohou být dvě nebo více akciových společností, společností s ručením omezeným či evropských společností z různých států EU, které se následně stávají jejími dceřinými společnostmi.
   
 3. Vytvoření dceřiné společnosti – Nejčastější způsob, jak založit evropskou společnost úplně od základů, je vytvoření dceřiné společnosti minimálně dvěma společnostmi z různých zemí EU bez ohledu na jejich právní formu.
   
 4. Změna právní formy – Tato možnost se týká pouze akciových společností, které mají dceřinou společnost nebo pobočku s alespoň dvouletou historií v jiném státě EU. Změna právní formy na SE však v tomto případě neumožňuje současné přemístění sídla společnosti, to lze až dodatečně.
   
 5. Dceřiná společnost jiné evropské společnosti – Nejrychlejší a nejméně nákladná varianta, ve které akcie nově vzniklé dceřiné SE mohou být formou ready made společnosti snadno převedené na libovolného nového majitele.