Jak vypadá založení společnosti běžným způsobem

Když chce někdo začít podnikat, vyžaduje to důkladnou přípravu a spoustu úředních potvrzení. Je to logické, firmu přece nemůže mít každý, zvlášť pokud jde o společnost s ručením omezeným.

 

Největší časový zásek při založení společnosti jsou samozřejmě úřady. Pokud nemáte hromadu velmi dobrých známých na všech úřadech, počítejte s tím, že budete na jednotlivé dokumenty čekat měsíce. Taky dostanete spoustu připomínek, oprav…

 

…ne jednoho nadějného podnikatele toto bezpáteřní obíhání úředníků nakonec od podnikání odradilo.

 

Při založení společnosti s ručením omezeným potřebujete v kostce udělat následující:

 
Sepsat a podepsat společenskou smlouvu

Smlouvu je třeba sepsat notářskou formou. Tím je vaše společnost „založena“. To ale neznamená, že „vznikla“.

 

Složení vkladu

Jakým způsobem se vklad složení určí společenská smlouva. Obyčejně se založí nový bankovní účet (další vyřizování) a na něj se peníze složí. Doklad o vložení peněž je jeden ze zakladatelských dokumentů.

 

Získání živnostenského listu

Celkem běžná věc. Nejen založení společnosti, ale podnikání vůbec mohou provozovat pouze živnostníci. Potřebujete výpis z trestního rejstříku, doklady totožnosti a tak dále.

 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Velkolepý dokument, který podáte u rejstříkového soudu. Potřebujete všechny výše uvedené dokumenty a za každého jednatele výpis z trestního rejstříku a čestné prohlášení. Počítejte s tím, že vám rejstříkový soud tento návrh několikrát vrátí k opravě.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Tímto zápisem společnost fakticky vzniká. Dopis se zápisem doručí soud na adresu sídla společnosti. Od toho dne je nutné vést účetnictví.

 

Registrace společnosti u finančního úřadu

Po založení společnosti je toto vaše první povinnost. Tímto okamžikem začíná oficiálně vaše podnikání.